स्थान्तरण गर्न कसरी, एक शीर्षक संग एक वकील को शक्ति - कानूनी जानकारी